گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
اخبار > معرفی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه


  چاپ        ارسال به دوست

دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

معرفی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

تاريخچه ======== آموزش ديپلماسي و امور بين الملل در ايران بيش از يک قرن سايقه دارد. در سال 1278 شمسي "مدرسه علوم سياسي" با هدف تربيت رجال سياسي و کارگزاران سياست خارجي کشور در تهران تاسيس شد. پس از آن در خلال يکصد سال گذشته هرقدر که ضرورت آموزشهاي تخصصي و حرفه اي نمايان تر گرديد، تامين نيازهاي علمي و آموزشي دستگاه ديپلماسي کشور بر عهده نهاد هايي همچون دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و سپس موسسه اموزش عالي روابط بين الملل وابسته به وزارت امورخارجه گذارده شد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين نهاد ديرينه، بمنظور تقويت توان حرفه اي و دانش کارشناسي وزارت امور خارجه سازمان جديدي يافت و از سال 1361 براي نخستين بار در کشور آموزش رشته هاي تخصصي روابط بين الملل را در مقطع کارشناسي ارشد ارائه نمود. در حال حاضر اکثر کادر کارشناسي و ديپلماتهاي کشورمان از دانش آموختگان دانشکده روابط بين الملل مي باشند و تا کنون بیش از 700 نفر از دانشجويان اين دانشکده پس از فراغت از تحصيل در وزارت امورخارجه و وزارتخانه ها و موسسات مختلف ديگر در پستهاي سياسي و غير سياسي مهم مشغول به کار شده اند. اساسنامه - اساسنامه دانشکده روابط بين الملل مصوبات جلسات 34-36 و 39شوراي مشترک کميسيون هاي (1) و (4) شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مبتني بر اختيارات تفويضي به رياست اين شورا است. دانشکده روابط بين الملل داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و ارکان آن عبارتند از: هيات امنا رييس دانشکده شوراي دانشکده اعضاي هيات امنا عبارتند از: وزير امور خارجه (رييس هيات امنا) وزير علوم، تحقيقات و فناوري رييس دانشکده روابط بين الملل (دبير هيات امنا) رييس يکي از دانشکده هاي علوم سياسي يا حقوق دانشگاهها به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و تأييد و حکم وزير امور خارجه. هيات امناي دانشکده روابط بين الملل بالاترين مرجع تصميم گيري دانشکده بوده و داراي اختيارات و وظايف مصوب بر اساس قانون تشکيل هيات هاي امنا مي باشد. رييس دانشکده با پيشنهاد وزير امور خارجه و تأييد وزير علوم، تحقيقات و فن آوري و با حکم وزير امور خارجه منصوب مي گردد و نماينده قانوني دانشکده در کليه مراجع قانوني و محاکم حقوقي در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توکيل به غير مي باشد. به فارغ التحصيلان دانشکده روابط بين الملل دانشنامه کارشناسي ارشد (فوق ليسانس) در رشته هاي مصوب که به امضاي رييس دانشکده و وزير علوم، تحقيقات و فن آوري رسيده است، اعطا مي شود کليه برنامه هاي آموزشي دانشکده روابط بين الملل پس از تصويب وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري اجرا مي گردند و تابع قوانين، مقررات و آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فن اوري است در جلسه مورخ 22/9/1383 هيات امناي دانشکده روابط بين الملل تصويب گرديد مواد يک، ده و يازده اساسنامه اصلاح شوند. از آن جايي که ماده (13) اساسنامه مقرر مي دارد هر گونه تغيير در مواد آن به پيشنهاد هيات امنا، تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام شود، مراتب اين مصوبه عيناً براي تأييد به دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري ارسال شد به موجب ماده 6 آيين نامه داخلي هيأت امناء دانشکده روابط بين الملل، به منظور بررسي کارشناسي و تخصصي موضوعات طرح شده در دستور کار هيأت امنا، کميسيوني تحت عنوان «کميسيون دائمي» تشکيل گرديد. کميسيون دائمي در صورت نياز اقدام به تشکيل گروه هاي کاري تخصصي نموده و از گزارشات و نظرات مشورتي آنها در تصميم گيري ها بهره برداري مي نمايد هيات امنا کليه تصميمات متخذه در دانشکده روابط بين الملل مي بايستي از تصويب هيأت امناء بگذرد. اما لازم است قبل از تشکيل جلسات هيأت امنا، کميسيون دائمي دانشکده که معمولاً دستور کار هيأت امنا را تعيين و مفاد آن را مورد بررسي قرار داده و آنها را براي تصويب نهايي آماده مي کند، تشکيل جلسه دهد کميسيون دائمي - کميسيون دائمي هيأت امناي دانشکده روابط بين الملل يک کميسيون تخصصي است که موضوعات قابل طرح در جلسات اين هيأت را مورد کارشناسي قرار داده و آنها را براي تصويب نهايي آماده مي کند، تشکيل جلسه دهد اهداف و برنامه هاي آموزشي از ابتداي سال 1379 دانشکده روابط بين الملل فصل جديد فعاليت هاي خود را بر مطالعات تخصصي و آموزش هاي کاربردي متمرکز کرده تا به محققان، کارشناسان و ديپلمات هاي آينده کشور کمک کند بطور آگاهانه و موثرتري براي مواجهه با چالشهاي جديد جهاني در راستاي توسعه روابط جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورها آماده شوند. دانشکده روابط بين الملل برنامه هاي آموزشي خود را در دو رشته «ديپلماسي و سازمانهاي بين المللي»و «مطالعات منطقه اي»گرايش هاي تخصصي متنوع ارائه مي دهد. در کنار آموزش هاي تخصصي، آموزش زبان هاي بين المللي نيز به صورت يک برنامه مستقل عرضه مي شود. براي هر گرايش تخصصي برنامه جامعي شامل دروس نظري و آموزش هاي کاربردي است. عناوين رشته هاي علمي و گرايش هاي تخصصي اين دانشکده به شرح زير است ديپلماسي و سازمانهاي بين المللي ديپلماسي نوين صلح، امنيت و سازمانهاي بين المللي سازمانهاي بين المللي و حقوق بين الملل سازمانهاي بين المللي و حقوق بشر سازمانهاي بين المللي و محيط زيست مطالعات منطقه اي مطالعات خليج فارس مطالعات خاورميانه مطالعات درياي خزر مطالعات آسياي مرکزي مطالعات جنوب آسيا مطالعات خاور دور مطالعات جنوب شرقي آسيا از سال 1382 رشته »مطالعات ايران«به صورت نوبت دوم شبانه نيز در دانشکده داير شده است آموزش زبانهاي بين المللي دانشکده روابط بين الملل يکي از معدود مراکز آموزش عالي در ايران است که داراي گروههاي مستقل آموزشي زبان هاي بين المللي به شرح زير مي باشد: زبان انگليسي زبان عربي زبان فرانسوي زبان روسي زبان اسپانيولي اين دانشکده با جديدترين روشها و پيشرفته ترين امکانات کمک آموزشي از قبيل آزمايشگاه زبان، فيلمهاي ويدئويي، نوارهاي صوتي و استفاده از برنامه هاي خبري- علمي شبکه هاي ماهواره اي زبانهاي خارجي را به بهترين نحو به دانشجويان آموزش مي دهد. دانشجويان طي 800 ساعت برنامه آموزشي، يکي از زبانهاي مذکور را به عنوان زبان اول خود فرا مي گيرند و در چهار زمينه گفتاري، شنيداري، خواندن و نوشتن، مهارت مي يابند آموزشهاي کاربردي - برنامه آموزشي دانشکده علاوه بر مواد درسي و آموزش هاي نظري شامل آموزش هاي کاربردي و تمرين ها و مهارت هاي حرفه اي مي باشد. هدف از آموزش هاي کاربردي ورزيده ساختن دانشجويان در عرصه عملي و ايجاد آمادگي براي مواجهه با مسائل عيني محيط کار است. در دانشکده روابط بين الملل، دانشجويان مهارتهايي را فرا مي گيرند که در سرتاسر زندگي آنها بکار مي آيد. تسلط بر زبانهاي بين المللي، شبيه سازي مذاکرات بين المللي، آشنايي با قرائت و معارف قرآن کريم و ادبيات ملي، گزارش نوبسي، کاربرد رايانه در انجام تحقيقات ، بهره برداري از اينترنت و مزاياي جانبي آن نظير پست الکترونيکي، مهارتهاي روابط عمومي، روشهاي تقويت اعتماد به نفس و مثبت انديشي، خوش نويسي، بازديد از مراکز تاريخي و صنعتي به منظور آشنايي با توانمنديهاي کشور، مشارکت در سمينارهاي علمي و نشست هاي ديپلماتيک و اعزام به کنفرانس ها و سمينارهاي بين المللي مربوط به سازمان ملل متحد از جمله فرصتها و مهارت هايي است که در اين دانشکده در اختيار دانشجويان قرار دارد. دانشجوياني که بتوانند اراده و تعهد خود را با برنامه هاي علمي و آموزشي دانشکده تلفيق نمايند، آينده شغلي درخشاني را پيش روي خواهند داشت از آنجا که بسياري از استادان و مدرسين دانشکده از صاحب نظران و کارشناسان ارشد وزارت امور خارجه هستند، دانشجويان طي دوران تحصيل، اندک اندک با فضاي کار در اين وزارت خانه و نيز با آيين کار در ملاقاتها، نشستها و همايش هاي بين المللي آشنا شده و شماري از آنها در جريان تحصيل جهت کارآموزي و کسب تجربه بيشتر به کشورهاي ديگر و کنفرانس هاي بين المللي اعزام گردند همکاريهاي علمي داخلي و بين المللي دانشکده روابط بين الملل با بسياري از نهادهاي علمي، آموزشي و پژوهشي در داخل کشور ارتباط و همکاري نزديک دارد و امکانات خود را در عرصه هاي آموزشي و ارتباطات در اختيار بسياري از اين نهادها قرار مي دهد. ارتباط مستمر و همکاريهاي علمي با دفاتر نمايندگي سازمانهاي بين المللي در ايران و مرکز مطالعات عالي دانشگاه تهران و ديگر داننشگاههاي کشور به انجام پروژه هاي مشترک کمک مي کند. دانشکده روابط بين الملل همچنين در راستاي توسعه همکاريهاي علمي با دانشکده هاي مشابه در ساير کشورها به منظور انجام طرح هاي مشترک و آموزشهاي حرفه اي در زمينه روابط بين الملل، حقوق بين الملل، سازمانهاي بين المللي و ديپلماسي پروژه هايي را با تعدادي از موسسات مشابه در ساير کشورها انجام داده و فعاليتهايي را در اين راستا آغاز نموده است.


١٤:٢٣ - 1392/01/31    /    شماره : ٤٥    /    تعداد نمایش : ٦١٧٨٩اداره کل ارزیابی و نظارت

معرفی دانشکده روابط بین الملل
آموزش دیپلماسی و امور بین الملل در ایران بیش از یک قرن سابقه دارد.
 
معرفی کتابخانه تخصصی سیاست خارجی
در سال 1310 هجري خورشيدي كتابخانه اي اختصاصي در ساختمان مركزي وزارت امورخارجه تاسيس گرديد.
 
معرفی دفترمطالعات سياسی و بين المللی
تحولات سیاست خارجی و تاثیر گسترده و عمیق آن در تمامی ابعاد
 
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران