گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
بانک عکسردیف نام عکس عکس
15580 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن18آذر1395
15579 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن18آذر1395
15578 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن18آذر1395
15577 صبحانه کاری با گروه دوستی پارلمانی حزب لیبرال دموکرات ژاپن18آذر1395
15576 صبحانه کاری با گروه دوستی پارلمانی حزب لیبرال دموکرات ژاپن18آذر1395
15575 صبحانه کاری با گروه دوستی پارلمانی حزب لیبرال دموکرات ژاپن18آذر1395
15574 صبحانه کاری با گروه دوستی پارلمانی حزب لیبرال دموکرات ژاپن18آذر1395
15573 صبحانه کاری با گروه دوستی پارلمانی حزب لیبرال دموکرات ژاپن18آذر1395
15572 صبحانه کاری با گروه دوستی پارلمانی حزب لیبرال دموکرات ژاپن18آذر1395
15571 صبحانه کاری با گروه دوستی پارلمانی حزب لیبرال دموکرات ژاپن18آذر1395
15570 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن (کنفرانس خبری مشترک)17آذر1395
15569 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن (کنفرانس خبری مشترک)17آذر1395
15568 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن (کنفرانس خبری مشترک)17آذر1395
15567 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن (کنفرانس خبری مشترک)17آذر1395
15566 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن (کنفرانس خبری مشترک)17آذر1395
15565 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن (کنفرانس خبری مشترک)17آذر1395
15564 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن (کنفرانس خبری مشترک)17آذر1395
15563 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن (کنفرانس خبری مشترک)17آذر1395
15562 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن (کنفرانس خبری مشترک)17آذر1395
15561 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن (کنفرانس خبری مشترک)17آذر1395
15560 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن (کنفرانس خبری مشترک)17آذر1395
15559 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن (کنفرانس خبری مشترک)17آذر1395
15558 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن (کنفرانس خبری مشترک)17آذر1395
15557 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن (کنفرانس خبری مشترک)17آذر1395
15556 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن (کنفرانس خبری مشترک)17آذر1395
15555 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن (کنفرانس خبری مشترک)17آذر1395
15554 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن (کنفرانس خبری مشترک)17آذر1395
15553 دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن (کنفرانس خبری مشترک)17آذر1395
15552 افتتاح همایش اقتصادی جترو و جلسه با آقای ایشیگه رئیس جترو ژاپن17آذر1395
15551 افتتاح همایش اقتصادی جترو و جلسه با آقای ایشیگه رئیس جترو ژاپن17آذر1395
اداره کل ارزیابی و نظارت
معرفی دانشکده روابط بین الملل
آموزش دیپلماسی و امور بین الملل در ایران بیش از یک قرن سابقه دارد.
معرفی کتابخانه تخصصی سیاست خارجی
در سال 1310 هجري خورشيدي كتابخانه اي اختصاصي در ساختمان مركزي وزارت امورخارجه تاسيس گرديد.
معرفی دفترمطالعات سياسی و بين المللی
تحولات سیاست خارجی و تاثیر گسترده و عمیق آن در تمامی ابعاد
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران