گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
ساختار سیاسی و پارلمانی

اطلاعاتی پیرامون

ساختار سیاسی و پارلمان جمهوری قرقیزستان

 

متعاقب تحولات سال2010 که به سرنگونی دولت آقای باقی اف رئیس جمهور وقت منجر شد ، نظام سیاسی این کشور بر اساس قانون اساسی جدید( مصوب27ژوئن2010) از نظام ریاستی به جمهوری پارلمانی تغییر یافت. بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری موقت خانم رزا آتونبایوا و طی برگزاری انتخابات عمومی در سال 2011 ، آقای الماس بیک آتامبایف برای مدت شش سال بعنوان رئیس جمهور برگزیده شد .( آقاي آتامبايف از اول دسامبر 2011 آغاز به كار نمود) .

 نخست وزیر توسط حزبی که بیش از 50 درصد از کرسی های پارلمان را بدست آورد (در غیر این صورت ائتلافی از احزاب) به رئیس جمهور معرفی و توسط وی منصوب می گردد. در حال حاضر دولت متشكل از نخست وزير ( آقای جومارت اوتاربایف) ،  چهار معاون نخست وزير، 16 وزير، 17 سازمان وکمیته می باشد.

پارلمان کنونی متعاقب انتخابات سراسری مورخ 10 اکتبر 2010 (18 مهر 1389) تشکیل شد که در نتيجه آن، پنج حزب توانستند با کسب حد نصاب حداقل پنج درصد از آراي کل واجدین شرايط وارد پارلمان شوند.

احزاب سیاسی موجود در پارلمان عبارتند از:

1-حزب آتاژورت ( پدرملت) : 28 کرسی 2-حزب سوسيال دموکرات: 26 کرسی ، 3-حزب عارناموس(آبرو) :25 کرسی 4- حزب رسپوبليکا (جمهوری) : 23 کرسی   5- حزب آتا مکان (پدر میهن) :  18 کرسی 

ائتلاف اکثریت پارلمان شامل ردیفهای دو ، سه و پنج می باشد .

 پارلمان 120 نماینده دارد که به مدت پنج سال از طریق لیست احزاب انتخاب می شوند . رئيس پارلمان آقاي اصيل بك جئين بكوف  است که 5 معاون دارد .

پارلمان قرقیزستان از 14 کمیته (کمیسیون) به شرح ذیل تشکیل شده است :

 1- قانون اساسی، ساختار دولت و حقوق بشر2- امور حقوقی3- دفاع و امنیّت4- روابط خارجی5-کشاورزی، منابع آب، محیط زیست و توسعه منطقه ای6-آموزش، علم، فرهنگ و ورزش7-سیاست اجتماعی8- سوخت و انرژی9- حمل و نقل، ارتباطات، معماری و ساخت و ساز10- سیاست های اقتصادی و مالی11-آداب و مقررات داخلی نمایندگان12- امور مالی و بودجه 13-نظم اجتماعی و مبارزه با جرم و جنایات14-مبارزه با فساد مالی

اختیارات پارلمان بشرح ذیل می باشد:

تصویب و فسخ قراردادهای بین المللی ، حل و فصل و تصمیم گیری پیرامون مسائل مرزهای کشور ، تصویب بودجه ، تصویب برنامه های دولت ، تعیین ساختار و ترکیب دولت به غیر از مقامات دفاعی و امنیتی ، دادن و یا ندادن رای اعتماد به دولت ، انتخاب قضات دادگاه عالی و رئیس بانک ملی به پیشنهاد رئیس جمهور ، انتخاب اعضای دیوان محاسبات ، اعلام نظر در مورد تعیین دادستان کل ، اعلام وضعیت فوق العاده (تصویب و یا لغو فرمانهای رئیس جمهور در این خصوص) ، مسائل صلح و جنگ (اعلام حکومت نظامی ) ، اعلام نظر در مورد بکارگیری نیروهای مسلح در خارج از کشور ، استماع گزارش سالیانه (آمبودزمان ، نخست وزیر ، دادستان کل ، رئیس بانک ملی ، رئیس دیوان محاسبات) ، برکناری رئیس جمهور در صورت وجود اتهام.

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است