صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


مناقصه بین المللی شرکت برق لبنان
مناقصه بین المللی شرکت برق لبنان
شرکت برق لبنان مناقصه نظارت و مدیریت عملیات و نگهداری دو نیروگاه جیه و زوک لبنان را برگزار می کند . شرکتها تا تاریخ 16 تیرماه برای ارائه پیشنهادات خود فرصت دارند. مبلغ خرید اسناد مناقصه: 500 هزار لیر لبنانی (333 دلار)
 ١٤:٤١ - 1396/03/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»، به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/02/27 لغایت 1396/04/13، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٤:٣١ - 1396/02/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت حمل ونقل ریلی ترکمنستان
وزارت حمل و نقل ریلی ترکمنستان، از تاریخ 1396/02/27 تا 30 روز اداری ، بمنظور ساخت بنای یادبود، مناقصه بین المللی بصورت رسمی، اعلام نموده است:
 ١٤:٢٩ - 1396/02/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان، ، به منظور خرید و تامین نیازمندی های کارخانه شیمیایی بنام س. آ. نیازوف ترکمن آباد، از تاریخ 1396/02/27 تا 30 روز اداری به شرح ذیل اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٤:٢٣ - 1396/02/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»، به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/02/18 لغایت 1396/04/07، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٠:٣٦ - 1396/02/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن نفت
شرکت دولتی ترکمن نفت، به منظور خرید و تامین نیازمندی های خود از تاریخ 1396/02/22 تا 1396/03/12 به شرح ذیل اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٠:٢٩ - 1396/02/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان، ، به منظور تهیه ، تعمیر و بازسازی جهت تعویض لوله های مبدل حرارتی کولر گازی و خنک کننده نهایی نیازمندی های کارخانه تجن کاربامید، از تاریخ 1396/02/25 تا 30 روز اداری اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٠:٢٧ - 1396/02/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن نفت گاز گورلوشیک
شرکت دولتی «ترکمن گاز نفت گاز گورلوشیک»، به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/02/14 لغایت 1396/03/14، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٠:٢٥ - 1396/02/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه توسط وزارت بهداشت و صنعت داروئی
وزارت بهداشت و صنعت دارو، از تاریخ 1396/02/21 تا 1396/03/13، بمنظور خرید و تامین نیازمندی های خود، اعلام مناقصه بین المللی به شرح ذیل نموده است:
 ١٠:٢٢ - 1396/02/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شرکت برق لبنان
مناقصه شرکت برق لبنان
شرکت برق لبنان مناقصه نظارت و مدیریت عملیات و نگهداری دو نیروگاه سیکل ترکیبی دیرعمار و زهرانی
 ١٤:١٢ - 1396/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی، از تاریخ 07/02/1396 تا 06/03/1396، بمنظور خرید و تأمین نیازمندی های خود، مناقصه بصورت رسمی و به شرح ذیل، اعلام نموده است:
 ١٢:٢٣ - 1396/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام تمدید مناقصه بین المللی توسط وزارت صنعت ترکمنستان
وزارت صنعت ترکمنستان، از تاریخ 1396/02/08 تا 60 روز تقویمی، بمنظور ساخت کارخانه مشترک تولید مصالح ساختمانی و انواع مختلف محصولات الکترونیکی، مناقصه بین المللی بصورت رسمی، اعلام نموده است:
 ١٢:١٧ - 1396/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام تمدید مناقصه بین المللی توسط وزارت صنعت ترکمنستان
وزارت صنعت ترکمنستان، از تاریخ 1396/02/08 تا 40 روز تقویمی، بمنظور ساخت کارخانه مشترک بازیافت انواع مختلف محصولات پلاستیک، مناقصه بین المللی بصورت رسمی، اعلام نموده است:
 ١١:٥٩ - 1396/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت بهداشت و درمان و دارویی
وزارت بهداشت و درمان و داروی ترکمنستان بمنظور خرید داروهای مطابق با استانداردهای بین المللی مناقصه بین المللی برگزار می نماید.
 ١١:٢٥ - 1396/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»، به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 18/02/1396 لغایت 07/04/1396، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١١:٢٠ - 1396/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>