معرفی سفیر یا نمایندگی
مشمولین - سربازی
   امور مشمولین (سربازی)  
       
1 اخذ دفترچه آماده به خدمت    
2 معافیت پزشکی    
3 معافیت کفالت    
4 معافیت تحصیلی    
5 معافیت عفو رهبری    
6 خرید خدمت سربازی    
7 تعویض کارت پایان خدمت / معافیت    
8 صدور المثنی پایان خدمت (مفقوده ، مسروقه ، سوخته شده ، غیرقابل استفاده)    
       
اطلاعیه به موجب تبصره 2 ماده 58 قانون جدید خدمت وظیفه عمومی، مشمولینی که تا تاریخ تصویب این قانون (22/08/1390) غایب شناخته شده اند چنانچه در داخل کشور حداکثر 6 ماه و در خارج از کشور ظرف یکسال خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفی نمایند مشمول تنبیهات این قانون نمی شوند.
با توجه به مفاده ماده قانونی مذکور اضافه خدمت مشمولین غایبی که تا تاریخ 03/03/1391 خود را برای انجام خدمت دوره ضرورت معرفی نمایند بخشیده شده و این افراد می توانند بدون تنبیه و اضافه خدمت سنواتی، خدمت دوره ضرورت را انجام دهند.
   
اطلاعیه  با توجه به اینکه کلیه متولدین ذکور سال 1372 از ابتدای سال 1390 مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی محسوب می گردند، ضر وری است به منظور  جلوگیری از هرگونه مشکل در هنگام خروج از ایران، قبل از سفر به کشور با بخش کنسولی سفارت تماس حاصل فرمایند.
نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر