معرفی سفیر یا نمایندگی
سامانه امور کنسولی و ایرانیان

جهت استفاده از خدمات کنسولی مانند فرم ها، قوانین و دستوالعمل های مربوطه شما می توانید از سامانه کنسولی و ایرانیان استفاده نمایید.

سامانه امور کنسولی و ایرانیان

ضمناً از تاریخ 1393/12/1جهت تائید وکالتنامه ها و مدارک دانشجویی بهسامانه جامع تایید اسناد-تاک (لینک زیر) مراجعه فرمایید.

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر