معرفی سفیر یا نمایندگی
موارد ممنوعيت صدور شناسنامه

موارد ممنوعيت صدور شناسنامه

 

الف- عدم ارایه، مخدوش بودن یا نقصان هریك از مدارك لازم برای صدور شناسنامه مانند گواهی ولادت معتبر، شناسنامه والدین و ...

ب- ارائه شناسنامه های قدیمی یا باطله

پ- عدم حضور پدر (برای فرزند بالای 18 سال مگر با ارایه حكم اثبات نسب) از مراجع قضایی ذیصلاح ایران

ت- فرزندی كه پس از فوت پدر متولد شده و تاریخ ولادت او و تاریخ فوت پدرش منطبق با مواد 1158 و 1159 قانون مدنی نباشد.

ج - مادری كه ازدواج وی با همسر ایرانی به ثبت نرسیده و به تنهایی متقاضی صدور شناسنامه جهت فرزندش باشد، تنظیم سند و صدور شناسنامه منوط به صدور رای از سوی مراجع قضایی  ذیصلاح داخل كشور خواهد بود.

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر