معرفی سفیر یا نمایندگی
درج مشخصات فرزندان خارجی در شناسنامه مادر ايرانی

درج مشخصات فرزندان خارجی در شناسنامه مادر ايرانی

 

مدارک لازم:

1- ارئه اصل شناسنامه مادر که ازدواج در آن ثبت شده باشد.

2- ارائه اصل گواهي ولادت فرزند صادره از شهرداری (Koseki Shohon)

3-  ارائه اصل گواهي ولادت پدر صادره از شهرداری (Koseki Tohon) 

4- ارائه اصل و یک نسخه کپی از صفحه مشخصات گذرنامه خارجی فرزند

5- ارائه اصل و یک نسخه کپی از صفحه مشخصات گذرنامه خارجی پدر

6- تکميل فرم درج نام فرزند خارجی در شناسنامه مادر ایران

7- پرداخت هزینه خدمات کنسولی

 تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر