معرفی سفیر یا نمایندگی
تغییر نام

 تغییر نام


درخواست تغيير نام در صورت احراز شرايط ذيل, قابل پذيرش و بررسی است:

1- تغيير نام کسانی که تغيير جنسيت داده و در دادگاه صالحه داخل کشور حکم به تغيير نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است.

2 - تغيير نام کساني که به موجب تبصره 6 ماده 20 قانون ثبت احوال با تاييد مراجع ذيصلاح به دين مبين اسلام مشرف شده اند.

3- حذف کلمات زايد و غير ضروری در نام مانند:

کلمات قلی و غلام در نامهايی مثل رضاقلی، يا غلامعباس و نيز کلمات زايد مثل گرگ از گرگعلی يا زلف از زلفعلی

تبصره: پيشوند « عبد » خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در ساير موارد مانند عبدالموسی يا عبدالرسول، متقاضی می تواند تقاضای حذف آنرا بنمايد.

يادآوری می گردد حذف « عبد » قبل از اسامی ذات باريتعالی به هيچوجه مجاز نمی باشد، مانند حذف عبد از اسامی خاص نظير عبدالخالق، عبدالرحمان و ...

4 -  اصلاح اشتباهات املايی در نام مانند زهراب به سهراب يا منيجه به منيژه

5- اسامی نامتناسب با جنس مانند: نصرت يا ماشاء ا ... برای خانمها و اشرف, اکرم, عصمت و ... برای آقايان

6- نامهای زننده و مستهجن که شامل موارد زير می شود:

1/6 - نامهايی که معرف صفات مذموم و مغاير ارزشهای والای انسانی است مثل گرگ و قوچی و ...

2/6 - نامهايی که با عرف و فرهنگ و مقدسات مذهبی مردم مغاير باشد مثل خونريز، چنگيز، يزيد و ...

3/6 - نامهايی که موجب اشاعه و ترويج فرهنگ بيگانه و فرهنگ سلطه گردد مثل وانوشکا، ژاکادو، شاهدوست و ...

4/6 - نامهايی که موجب تحقير دارنده آن و يا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذيرش نباشد مثل کنيز، گدا، صدتومانی و ...

5/6 - در صورتی که اسامی انتخاب شده محلی با توجه به موقعيت و منزلت اجتماعی شخص و يا شرايط زمان مناسب نباشد.

7- نامهايی که موجب هتک حيثيت مقدسات اسلامی گردد، مانند: عبداللات، عبدالعزی و ...

8- نامهای مرکبی که در عرف يک نام محسوب نمی شود. (اسامی مرکب ناموزون) مانند: سعيدبهزاد، شهره فاطمه، حسين معروف به کامبيز و ...

9 - عناوين، اعم از لشکری يا کشوری و يا ترکيبی از نام و عنوان مانند: سروان، سرتيپ، دکتر، شهردار و يا سروان محمد و شهردار علی و ...

10- القاب، اعم از ساده يا مرکب مانند: ملک الدوله، خان و يا خسروخان، سلطانعلی، شوکت الملک و ...

11- اسامی همنام دريک خانواده (هم نام بودن برادران يا خواهران يا پدر و فرزند يا مادر و فرزند)

در اين صورت ارسال تصوير شناسنامه فرد همنام نيز همراه ساير مدارک ارايه شود.

ملاحظه1: انتخاب و تغيير نام برای اقليتهای رسمی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دينی آنان است.

ملاحظه2: اضافه نمودن سيادت به نام برای کسانی که سيادت در شناسنامه و اسناد سجلی پدر يا جد پدری آنان درج شده باشد امکان پذير خواهد بود. حذف سيادت از نام نيز در صورت اثبات عدم سيادت پدر و جد پدری در محکمه صالحه داخلی ايران مقدور خواهد بود.

 

يادآوری مهم :

تغيير واژه های مصطلح و متعارف مانند: ابراهيم، جعفر، داريوش، اردشير، داود، شهره، منيژه و ... در صلاحيت هياتهای حل اختلاف نبوده و اين گونه متقاضيان بايد درخواست خود را شخصاً يا از طريق وکيل به محاکم صالحه داخل کشور ارايه نمايند.

 

مدارك لازم برای تغییر نام:

1-  اصل شناسنامه متقاضي و دو نسخه تصویر تمام صفحات آن

2- سه قطعه عکس رنگی 3 در 4 متقاضي یکسان، یکنواخت و پشت نویس شده (آقایان بدون عینک، کلاه و کراوات و بانوان با حجاب کامل اسلامی و بدون عینک)

3- تکميل و امضاء  درخواست تغییر نام 

4- تکمیل برگ درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف

5- اصل و 1 نسخه تصویر از مدارک عکسدار معتبر ایرانی ( گذرنامه، کارت مدرسه، و یا گواهینامه رانندگی ...  اندازه (A4)  

6- اصل و 1 نسخه تصویر از مدارک عکسدار معتبر خارجی(گذرنامه، کارت اقامت، کارت مدرسه، و یا گواهینامه رانندگی... اندازه (A4)

7- تصویر دو طرف کارت اقامت

8- پرداخت هزينه تغییر نام

    الف. مبلغ 2.600 ین بابت تعویض شناسنامه 

     ب. مبلغ 5.400 ین بابت تغییر نام و نام خانوادگی

تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی 

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

 
تذکر

رسیدگی به درخواست تغییر نام و نام خانوادگی در سازمان ثبت احوال داخل كشور (حوزه محل صدور شناسنامه) انجام می گیرد و به طور متوسط 6 ماه بطول می انجامد.

با توجه به اينكه مراحل اداري و موافقت با درخواست متقاضي و يا رد آن، در ايران و در سازمان ثبت احوال (حوزه محل صدور شناسنامه) صورت ميگيرد و به طور معمول چندين ماه به طول ميانجامد و از سويي معلوم نيست که اداره ثبت احوال نسبت به درخواست متقاضي نظر موافق داشته باشد، لذا در مرحله اول کپي شناسنامه متقاضي به همراه فرمهاي مربوطه به مرکز ارسال و پس از موافقت ثبت احوال، اصل شناسنامه و عكس و هزينه مربوطه ارسال خواهد شد. ضمناً مراحل فوق را ميتوان پس از تكميل فرمهاي مربوطه و عكس که به تأييد نمايندگي نيز رسيده باشد، از طريق وکالتنامه رسمي هم انجام داد. 

 

 

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر