الکس کنس دبیر کل وزارت خارجه بلژیک با علی اصغر خاجی دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی و مذاکره کن...
۱۳۹۸/۰۸/۲۲
پیتر سمنی بی نماینده ویژه سوئد در امور یمن با علی اصغر خاجی دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی دید...
۱۳۹۸/۰۸/۲۲
معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امورخارجه کشورمان و آقای آلکس کنس دبیر کل امور چندجانبه وزارت امورخار...
۱۳۹۸/۰۸/۲۲
سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه روز جمعه مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۸ با میخائیل بگدانوف معاون وزیر امو...
۱۳۹۸/۰۸/۱۸