مشخصات پاسخ به استعلامات مراجع ذی ربط داخلی در خصوص حیات، ممات، ازدواج و اشتغال به کار ایرانیان مقیم خارج از کشور

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
پاسخ به استعلامات مراجع ذی ربط داخلی در خصوص حیات، ممات، ازدواج و اشتغال به کار ایرانیان مقیم خارج از کشور
شناسه خدمت
10011000110
نوع خدمت
خدمت دستگاه های دولتی به مردم (G2C)
شرح خدمت
استعلامات مراجع ذی ربط داخلی در خصوص حیات، ممات، ازدواج و اشتغال به کار ایرانیان مقیم خارج از کشور
مدارک لازم برای انجام خدمت
دریافت مکاتبات مراجع داخلی
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
بستگی به پاسخ مراجع
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
ندارد
تلفن
61151
ایمیل
sejellat@mfa.gov.ir
مراحل گردش کار
1- ارسال مکاتبات دریافتی از مراجع داخلی به نمایندگی های ج.ا.ا در خارج از کشور 2- در صورت لزوم ارسال یادداشت به مراجع کشور متوقف فیه3- بررسی سوابق بایگانی نمایندگی

برچسب‌ها: