مشخصات ارسال مدارک هویتی اتباع خارجی به نمایندگی های متبوعشان

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
ارسال مدارک هویتی اتباع خارجی به نمایندگی های متبوعشان
شناسه خدمت
10011000113
نام سامانه و آدرس
نسیم
نوع خدمت
کنسولی
شرح خدمت
مدارک پیدایشی مانند گذرنامه، کارت هویت و .... ارسالی از نیروی انتظامی و یا اداره پست طی یادداشت رسمی به سفارت خانه های مربوطه تحویل می گردد.
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
1 الی 2 هفته
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
رایگان
تلفن
61151
مراحل گردش کار
دریافت مدارک مورد نظر، تنظیم یادداشت و ارسال مدارک به سفارتخانه های مربوط

برچسب‌ها: