مشخصات تصدیق امضا و مهر مقامات رسمی و دوایر دولتی خارجی

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
تصدیق امضا و مهر مقامات رسمی و دوایر دولتی خارجی
شناسه خدمت
10011000107
نام سامانه و آدرس
وزارت امور خارجه خیابان امام خمینی ساختمان شماره 9
نوع خدمت
خدمت دستگاه های دولتی به مردم
شرح خدمت
تایید گواهی های صادره توسط سفارت خانه ها و کنسولگری های خارجی در ایران
مدارک لازم برای انجام خدمت
مدرک یا گواهی ممهور به مهر و امضاء سفارت یا کنسولگری خارجی مقیم ایران
قوانین و مقررات بالا دستی
مواد 1284 لغایت 1296 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
ده دقیقه
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
دویست هزار ریال
تلفن
61158059- 61155502-
مراحل گردش کار
کلیه گواهی ها صادره توسط سفارت و کنسولگری های خارجی پس از مهر و امضاء توسط نمایندگی های مذکور لازم است توسط وزارت امور خارجه تایید گردد تا امکان ترجمه و ارایه به مقامات داخلی فراهم گردد.

برچسب‌ها: