مشخصات تایید اسناد صادره نمایندگی های خارجی مقیم ایران جهت ارائه به مقامات داخلی

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
تایید اسناد صادره نمایندگی های خارجی مقیم ایران جهت ارائه به مقامات داخلی
شناسه خدمت
10011000104
نوع خدمت
خدمت دستگاههای دولتی به مردم
شرح خدمت
تایید گواهی های صادره توسط سفارت خانه ها و کنسولگری های خارجی مقیم ایران
مدارک لازم برای انجام خدمت
اصل گواهی صادره
قوانین و مقررات بالا دستی
مواد 1284 لغایت 1296 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
سی دقیقه
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
دویست هزار ریال
تلفن
61158059-61155502
ایمیل
mfa.gov.ir
مراحل گردش کار
اخذ گواهی یا مدرک مربوطه از نمایندگی خارجی در ایران و مراجعه به اداره تایید اسناد جهت تایید

برچسب‌ها: