مشخصات صدور روادید مامورین ایرانی اعزامی به خارج از کشور

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
صدور روادید مامورین ایرانی اعزامی به خارج از کشور
شناسه خدمت
10011007113
نوع خدمت
خدمات دستگاهای دولت به مردم G2C
شرح خدمت
کلیه معلمین اعزامی جهت تدریس در مدارس جمهوری اسلام ایران به خارج از کشور ملزم به دریافت یادداشت از وزارت امور خارجه جهت اخذ روادید از کشور محل مامویت می باشد
مدارک لازم برای انجام خدمت
1-ارائه درخواست رسمی از اداره کل مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش.
2- تایید اداره دانشجوئی، بوررس ها و مدارس خارج از کشور وزارت امور خارجه.
3-ارائه مدارک صدور گذرنامه خدمت جهت مامور و کلیه اعضاء خانواده.
4-فرزندان ذکور بالای 18 سال ارائه اصل گذرنامه عادی (تا سقف سن 25 سال و تحت تکفل پدر).
قوانین و مقررات بالا دستی
قانون گذرنامه
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
سه روز کاری
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
رایگان
تلفن
02161151
مراحل گردش کار
1--ارسال نامه از طریق شبکه دولت به دبیرخانه وزارت امور خارجه.
2-ارسال نامه مذکور از دبیرخانه وزارت امور خارجه به اداره دانشجوئی، بورس ها و مدارس خارج از کشور وزارت امور خارجه .
3-ارسال فیزیکی نامه تایید شده از اداره دانشجویی به اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه.
4-تحویل مدارک صدور و دریافت یادداشت از طریق رابط معرفی شده وزارت آموزش و پرورش .

برچسب‌ها: