مشخصات روادید عبور (ویزای ترانزیت)

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
روادید عبور (ویزای ترانزیت)
شناسه خدمت
10011007101
نوع خدمت
کنسولی
شرح خدمت
ارائه مدارک لازم و تحویل مدارک متقاضی به سفارتخانه های متبوعه و دریافت نتیجه درخواست
مدارک لازم برای انجام خدمت
مدارک مورد نظر برای گرفتن روادید ؛ مدارک اعلام شده از طرف هر سفارتخانه
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
1 الی 2 هفته
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
رایگان
تلفن
61151
مراحل گردش کار
اطلاع رسانی راجع به مدارک مورد نظر و تحویل از متقاضی . ارسال به سفارت و پیگیری توسط کارشناس مربوطه . تحویل روادید مورد نظر از سفارت و ارئه به شخص متقاضی

برچسب‌ها: