مشخصات درج مهر خروج دانشجوئی در گذرنامه

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
درج مهر خروج دانشجوئی در گذرنامه
شناسه خدمت
10011461100
شرح خدمت
دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور که در سامانه تاک ثبت نام نموده اند و دانشگاه محل تحصیل و رشته تحصیلی آنان مورد تایید می باشد میتوانند با استفاده از این مهر سالی سه بار و حداکثر چهار ماه در ایران اقامت داشته باشند
مدارک لازم برای انجام خدمت
اصل گذرنامه معتبر -گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه محل تحصیل
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
یک ساعت
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
رایگان
مراحل گردش کار
بررسی مدارک ، ثبت اطلاعات و درج مهر

برچسب‌ها: