مشخصات ارائه خدمات تشریفاتی به دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
ارائه خدمات تشریفاتی به دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت
شناسه خدمت
10011461110
نوع خدمت
خدمات دستگاهای دولت به مردم G2C
شرح خدمت
کلیه مامورین نهادها و دستگاهای دولتی بمنظور خروج از کشور با گذرنامه سیاسی یا خدمت ملزم به اخذ خروجی از اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه می باشند.
مدارک لازم برای انجام خدمت
1-درخواست رسمی ا زسوی نهاد ذیربط مربوطه با امضای رسمی 2-اخذ پاراف ادارات سیاسی و تخصصی جهت کلیه مامورین موقت نهادهای دولتی 3-ارائه مجوز هیات نظارت نهاد ریاست جمهوری 4-تکمیل فرم مخصوص رضایت نامه محضری خروج از کشور مخصوص بانوان متاهل توسط همسران آنها(صرفا جهت بار اول) 5-فرزندان اناث بالا ی18 سال مامورین ثابت جهت اخذمهر خروج ملزم به ارائه اصل شناسنامه مبنی بر تجرد آنها میباشد 6-درج مهر خروج جهت فرزندان ذکور مامورین ثابت صرفا تا ورود به سن مشمولیت امکانپذیر میباشد 7-با توجه به زمان تعیین شده جهت ارائه خدمت، درج مهر خروج بر اساس اولویت دریافت مدارک می باشد بنابراین زمان انتظار طبیعتا جزء زمان تعیین شده جهت ارائه خدمت محسوب نمی گردد.
قوانین و مقررات بالا دستی
قانون گذرنامه
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
حداکثر یک ربع ساعت
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
رایگان
تلفن
02161151
مراحل گردش کار
ارسال نامه از طریق شبکه دولت به دبیرخانه وزارت امور خارجه 2-ارسال نامه مذکور از دبیرخانه وزارت امور خارجه به اداره گذرنامه 3-ارسال نامه مذکور از اداره گذرنامه و روادید به ادارت سیاسی و تخصصی جهت اعلام نظر در خصوص سفر 4-پس از اعلام نظر نسبت به درج مهر خروج در گذرنامه سیاسی یا خدمت اقدام و به متقاضی تحویل می گردد
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

برچسب‌ها: