مشخصات درج مهر خروج از کشور در گذرنامه های سیاسی و خدمت با هماهنگی سایر ادارات ذیربط

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
درج مهر خروج از کشور در گذرنامه های سیاسی و خدمت با هماهنگی سایر ادارات ذیربط
شناسه خدمت
10011461109
نوع خدمت
خدمات دستگاهای دولت به مردم G2C
شرح خدمت
کلیه مامورین نهادها و دستگاهای دولتی بمنظور خروج از کشور با گذرنامه سیاسی یا خدمت ملزم به اخذ خروجی از اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه می باشند.
مدارک لازم برای انجام خدمت
1-درخواست رسمی ا زسوی نهاد ذیربط با امضاء معرفی شده مجاز2-اخذ پاراف ادارات سیاسی و تخصصی وزارت امور خارجه جهت کلیه مامورین موقت نهادهای دولتی 3-ارائه مجوز هیات نظارت نهاد ریاست جمهوری4-تکمیل فرم مخصوص رضایت نامه محضری خروج از کشور مخصوص بانوان متاهل توسط همسران آنها(صرفا جهت بار اول)5-فرزندان اناث بالا ی18 سال مامورین ثابت جهت اخذمهر خروج ملزم به ارائه اصل شناسنامه مبنی بر تجرد آنها میباشد6-درج مهر خروج جهت فرزندان ذکور مامورین ثابت صرفا تا ورود به سن مشمولیت امکانپذیر میباشد
قوانین و مقررات بالا دستی
قانون گذرنامه
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
حداکثر 2 ساعت
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
رایگان
تلفن
02161151
مراحل گردش کار
1-ارسال نامه از طریق شبکه دولت به دبیرخانه وزارت امور خارجه 2-ارسال نامه مذکور از دبیرخانه وزارت امور خارجه به اداره گذرنامه 3-ارسال نامه مذکور از اداره گذرنامه و روادید به ادارات سیاسی و تخصصی جهت اعلام نظر در خصوص سفر 4-پس از اعلام نظر نسبت به درج مهر خروج در گذرنامه سیاسی یا خدمت اقدام و به متقاضی تحویل می گردد.

برچسب‌ها: