مشخصات تایید و تصدیق اسناد و مدارک تایید شده در نمایندگی های ج.ا.ا در خارج از کشور

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
تایید و تصدیق اسناد و مدارک تایید شده در نمایندگی های ج.ا.ا در خارج از کشور
شناسه خدمت
10011000105
نوع خدمت
خدمت دستگاههای دولتی به مردم
شرح خدمت
تایید مهر و امضاء نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بر روی اسناد تجاری و غیره
مدارک لازم برای انجام خدمت
اصل مدرک تایید شده
قوانین و مقررات بالا دستی
مواد 1284 لغایت 1296 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
سی دقیقه
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
رایگان
تلفن
61158059-61155502
ایمیل
mfa.gov.ir
مراحل گردش کار
کلیه مدارک پس تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور جهت تایید نهایی لازم است به اداره تایید اسناد وزارت امور خارجه ارایه گردد.

برچسب‌ها: